O nás

MC Robinson založily v červenci r.2001 kamarádky a maminky malých kluků Jitka Tarantová a Zina Vojáčková s cílem vytvořit místo k setkávání a hraní pro maminky na mateřské dovolené.

Sen se jim podařilo zrealizovat v prostorách tělocvičny,kterou vlastnil dědeček jednoho z chlapců. Po nějaké době nám však místo přestalo vyhovovat,především z kapacitních důvodů,ale také proto,že jsme se o prostor museli dělit s kursy aerobiku. Proto jsme se začaly poohlížet po nějakých vhodnějších prostorách.

Od roku 2004 sídlí MC Robinson  v prostorách MDK Sokolov, nabízí aktivity pro rodiny s malými dětmi do 4 let věku a má okolo 60 pravidelných návštěvnic.

Pro budoucí maminky jsou určené těhotenské kurzy a cvičení,které vede výborná kvalifikovaná zdravotní sestra - porodní asistentka paní Milada Gottfriedová, kromě cvičení nabízí také jógu pro těhotné, konzultace po telefonu, návštěvy po porodu a jiné. Organizuje ve spolupráci s BC Robinsonem setkání maminke a miminek do 3 měsíců od porodu.

Pro maminky s miminky nabízíme kurzy Cvičení s kojenci, které vede dětská sestřička paní Veronika Žejdlová, která s tímto cvičením slaví dobré úspěch y a maminky mají možnost po odborným dohledem se svými miminky cvičit dětskou gymnastiku, která velmi pozitivně rozvíjí psychomotorický vývoj dítěte.

Maminky s malými dětmi od 1 do 4 let navštěvují tzv. Dopolední hrátky s programem – říkanky,cvičení a společná svačina pod vedením lektorky jako příprava na vstup do MŠ.

Jedenkrát , nebo dvakrát v týdnu mohou maminky využít služby hlídání dětí v programu Poprvé bez mámy. Tento program velmi maminky chválý, jejich

Kromě této nabídky pořádá MC také pravidelné jednorázové akce jako např. Mikulášskou besídku, Maškarní karneval, Drakiádu, besedy s odborníky a různé výlety.

V minulých letech byl úspěchem  pro nás také partnerství v projektu „Pojďte s námi do práce“, podporovaném ESF, kdy maminky navštěvovaly rekvalifikační kursy s hlídáním dětí, které zajišťovalo MC Robinson.

V roce 2010 v červenci převzala paní Dita Bartakovicsová od zakladatelky paní Ziny Vojáčkové "vládu" na Robinsonem. Baby Club Robinson prošel výraznou změnou, po dobu prázdnin se club rekonstuoval. Díky štědrosti sponzorům se podařilo dát herně nový barevný koberec, dostali jsem také žebřiny a spoustu krásného nábytku do kuchyňky. Neopomělo se ani na nejmenší a herna se tak může chlubit přebalovacími pulty. Vyřešila se i špatná situace s nočníky, máme v clubu dva chemické záchody oddělené od jídelny příčkou a děti mohou jít jak na záchod "jako už velké" a nebo zůstat na nočníku.

Další výraznou a však pozitivní změnou je stálá burza dětského oblečení. Ve velké herně máme burzovní místnost, kam mohou maminky nabízet k prodeji oblečení a nebo si jiné koupit. Ze začátku si mamči nemohly zvyknou na mylšenku sátlé burzy, ale postupem doby a času tutu stálou burzu přijaly jako výhodnou.

Jako další z novinek máme pro děti malou hernu, vybudovali jsme jí z bývalé učebny, dnes jsou v malé herně lekce  PlayWisely a také se tam doučují dětí s dys poruchami, pod vedením lektorů s doučovacího centra BASIC. Dále se v malé herně mohou nejmenší dětičky formou hry seznamovat s jazyky jako je angličtina pod vedením lektorky paní Lenky Teturové a němčiny pod vedením lektorky Lucie Hořešovské.

A aby BC Robinson byl využitý i v odpoedních hodinách zajistli jsme cvičení na trampolínkách jak pro ženy tak i pro děti od 5 let. Trampolínky jsou v clubu již rok a o cvičení se zvyšuje zájem. Cvičení vedou dvě velmi zapálené "skokanky" paní Vlaďka Zelingerová a slečna Dědičová.

baby Club Robinson je také zapojený v v Síti mateřských center, účastní se Bambiriád a jiných prezentačních programů. V současné době je BCR jediným mateřským centrem v Sokolově.