Angličtina pro nejmenší

Mgr. Lenka Teturová:  Výuka anglického jazyka pro nejmenší

www.anglictinabatolatka.estranky.cz/

Naučte své děťátko anglicky naprosto přirozenou cestou – obdobně jako osvojování jazyka mateřského.

Hodiny pro děti jsou vedeny zábavnou formou s využitím her.

Je důležité, aby děti získaly pozitivní vztah k výuce cizího jazyka.

Děti se naučí základy anglického jazyka, které jim usnadní studium jazyka v průběhu dalšího vzdělávání, ztratí bariéru strachu z neznámé řeči a osvojování nových jazykových struktur bude probíhat jednodušeji a rychleji.

Proč s jazykem začít co nejdříve?
Do 6 roku věku dítěte je otevřená brána jazyků a děti se učí cizí jazyk stejně jako mateřský jazyk bez gramatických pouček a pravidel, přijímají tedy cizí jazyk velmi rychle a také si velmi rychle osvojí jednoduchá slovní spojení a fráze. Pokud se s výukou začne v útlém věku, kdy si dětičky ještě neuvědomují odlišnost od mateřštiny, rádi preferují anglická slova především pokud je jednoduší výslovnost.

Jaké kurzy nabízím?

Nabízím kurzy ve skupinách max. 8 dětí, pro miminka od 8. měsíců

(jakmile začnou dělat paci, paci anebo ukazují , jak jsou velcí), až po kurzy s předškoláky do 6. let, kurzy jsou dobou trvání i metodami přizpůsobeny věku dítěte.  Nově také   nabízím Hravé dopoledne pro děti od 2 let:

Více o tomto programu naleznete na www.anglictinabatolatka.estranky.cz

Používané metody:

  1. ASL: americká znaková řeč   www.youtube.com/watch?v=GMaH-OcLqCQ
  2. www.youtube.com/watch?v=EocrkFu49VU

Vychází z metody americké znakové řeči a je přizpůsobena dětskému věku, využívá zábavné formy výuky. Snaží o brzkou komunikaci s dítětem.

ASL napomáhá procvičování gestikulace, která napomáhá při verbální komunikaci. Rozvíjí jemnou motoriku dětí a také zapojuje při práci obě ruce, tedy i obě hemisféry, což je velmi důležité např. při učení čtení.

Děti díky ASL mohou poukázat na své potřeby daleko před tím, než začnou mluvit.

Jakmile se dítě naučí mluvit automaticky slova nahrazuje znakovou řečí, kterou přestává používat.

  1. TPR – totální fyzická odpověď  

Metoda napodobuje přirozený proces učení, kde na základě nějakého slova následuje reakce

pohybového charakteru. Dochází k učení nových slov aniž by se musela překládat. Jde o zažití zkušenosti, která napomůže vštípení si do paměti.

Př. Pes: chodím po čtyřech a štěkám.

  1. Opakování: vžití stereotypů a jít vstříc anglickému jazyku na každém kroku.

Děti potřebují ve svém životě stereotypy k tomu, aby se cítily dobře a měly jistotu v tom co bude následovat, pokud je tohoto dosaženo dokážou se uvolnit a těšit se na úkony a úkoly, které jsou lektorem každou hodinu předkládány stejně ve stejném sledu. To pomáhá si osvojit jednotlivé fráze, krátké básničky a slova, která jsou důležitá pro další komunikaci v cizím jazyce.

Angličtina na každém kroku- při učení jazyka je důležité opakování k výbornému osvojení nestačí 30. minut týdně, ale je zapotřebí se s jazykem setkávat co nejvíce při každé příležitosti, proto doporučuji poslouchat anglické písničky, koukat se na anglické pohádky, hrát si s anglicky mluvícími hračkami, skládat anglické puzzle atd.