Chtěli bychom tímto poděkovat všem partnerům a donátorům, kteří se podíleli na renovaci našeho Baby Clubu Robinson, která proběhla během letních prázdnin r. 2011 a díky které se nyní můžeme s rodiči a jejich dětmi setkávat v prostředí krásnějším a útulnějším.

Největší díky patří zejména těm, jejichž štědrost nám umožnila tuto renovaci vůbec realizovat:

 

za finanční podporu:

společnost " KarStaK s.r.o." z Dolního Rychnova (www.vazniky.eu)

firmě "Podlahářské studio Červenka" ze Sokolova (www.cervenkapodlahy.cz)

realitní kanceláři Mgr,  Ladislav Sedláček ze Sokolova (www. rk-sedlacek.cz)

společnosti "LIKOST s.r.o." ze Sokolova (www.likost.cz)

panu Radomilu Kubátovi z Citic,

anonymnímu dárci panu I.Č. ze Sokolova

a panu Jiřímu Ovesnému ze Sokolov

za materiální podporu:

společnosti "KARLOMIX-TRADE s.r.o. " z K. Varů (www.karlomix-trade.cz)

společnosti "STILL ČR s.r.o." z Prahy (www.still.cz)

firmě "Ivan Šlechta - Děťátko" ze Sokolova (www.detatko.com)

společnosti "KRUFIN s.r.o." ze Sokolova (ww.krufin.cz)

firmě "Di-Ho" ze Sokolova (www.barevnyraj.cz)

firmě "truhlářství Bartoš" z Lubů (www.nabbartos.cz)

společnosti "MONAK" z Lubů (www.monak.cz)

elektro firma "Sýkora"

firmě "Andrey Kulyk" ze Sokolova

České spořitelně a.s. pobočka Sokolov

a paní učitelce Jitce Poulíkové z Karlových Varů.

Dále bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům, kteří nezištně věnovali svůj volný čas a energii úklidu a zušlechtění prostředí BC Robinson, a to zejmnéna paní Janě Luhanové, paní Evě Bartakovicsové, paní Eleonoře Kupcové a v neposlední řadě panu Jiřímu Ovesnému.

 

pro rok 2012